Spinnin vaaliyleskokous 27.11. ja kähminnät 21.11.

thumbnail

Spinnin sääntömääräinen vaalikokous järjestetään 27.11. keskiviikkona Sähkötalon salissa S2, klo 18:00 alkaen.

Kokouksen aiheena vuosittainen uuden hallituksen valinta, sekä kerhon uusien sääntöjen hyväksyminen. Kokouksen esityslista viestin lopussa.
Tule paikalle vaikuttamaan tulevan hallituksen kokoonpanoon ja sanomaan sanasi mikä mättää tai mitä SINÄ olet mieltä Spinnin nykytilasta ja tulevaisuudesta!

Kerhon päivitetyt säännöt ovat nähtävillä osoitteessa
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29923879/Spinnin%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%202013.pdf

Hallituskähminnät pidetään ensi torstaina 21.11. kerholla, klo 18:00 alkaen. Tule mukaan kerhoilemaan ja ilmoita halukkuudestasi vaikuttaa kerhon toimintaan
joko hallituksessa tai toimarina. Kaikki ovat tervetulleita pitämään hauskaa vaikkei hakisikaan mukaan toimintaan!

Lista hallitus- ja toimaripesteistä, sekä tehtävänkuvauksista:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23030978/Spinni_pestit_2013.pdf
Tämän vuoden pestit: http://www.spinni.org/hallitus-ja-toimihenkilot/

spinniwants

——————————————————————————————–

Spinnin syyskokouksen esityslista
Aika: Keskiviikkona 27.11.2013 klo 18.00
Paikka: Sähkötalo, sali S2

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kerhon sääntöjen mukaan.

4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kerhon jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2014
Esitys: Hallitus esittää kerhon jäsenmaksuksi 4 euroa vuodelle 2014

7. Kerhon kunniajäsenten valinta
Esitys: Hallitus esittää perinteiden mukaisesti edellisen eli vuoden 2012 puheenjohtajan, Miro Niemisen, kunniajäsenyyttä

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
Esitys: Hyväksytään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma 2014.

9. Talousarvio vuodelle 2014
Esitys: Hyväksytään hallituksen valmistelema talousarvio vuodelle 2014.

10. Hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallitusten jäsenten valinta vuodelle 2014.
Istuva hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä, jotka ovat: rahastonhoitaja, sihteeri, isäntä, tiedotusvastaava, vuokrausvastaava sekä tapahtumavastaava.
Esitys: Valitaan puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

11. Toiminnantarkastajien sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta vuodelle 2014.
Esitys: Valitaan toiminnantarkastajat sekä heidän varahenkilöt vuodelle 2014.

12. Uusien sääntöjen hyväksyminen.
Esitys: Hyväksytään kerhon päivitetyt säännöt.

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päättäminen