Spinnin vaalikokous torstaina 24.11. klo 18

thumbnail

Spinnin vaalikokous järjestetään torstaina 24.11. Kampusareenan auditoriossa. Kokous alkaa kello 18. Kokouksessa valitaan hallitus ensi vuodelle, käydään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma sekä talousarvio läpi.

Spinnin vaalikokouksen esityslista
Aika: Torstai 24.11.2016 klo 18.00
Paikka: TTY, Kampusareenan auditorio A223, Tampere

§1 Kokouksen avaus
§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§3 Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
§4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
§5 Ilmoitusasiat
§6 Kerhon jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2017
Esitys: Hallitus esittää kerhon jäsenmaksuksi 4 euroa vuodelle 2017
§7 Kerhon kunniajäsenten valinta
Esitys: Hallitus esittää perinteiden mukaisesti edellisen eli vuoden 2015 puheenjohtajan, Juha Aution, kunniajäsenyyttä. Lisäksi esitetään, että Jussi Punamäelle ja Mikko Rannalle myönnetään kunniajäsenyys pitkään kestäneestä kunniallisesta toiminnasta Spinnin hyväksi.
§8 Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017
§9 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017
§10 Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2017
Esitys: Valitaan puheenjohtaja sekä hallitukseen kuusi muuta jäsentä: rahastonhoitaja, vuokrausvastaava, tapahtumavastaava, isäntä, sihteeri sekä tiedotusvastaava.
§11 Toiminnantarkastajien sekä varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2017
Esitys: Valitaan toiminnantarkastajat sekä heidän varahenkilöt vuodelle 2017.
§12 Muut esille tulevat asiat
§13 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!