Spinnin vaalikokous

thumbnail
Spinnin syysyleiskokouksen esityslista
Aika: Torstai 20.11.2014 klo 18.00
Paikka: TTY Sähkötalo, sali S3

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kerhon sääntöjen mukaan.

4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kerhon jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2015
Esitys: Hallitus esittää kerhon jäsenmaksuksi 4 euroa vuodelle 2015

7. Kerhon kunniajäsenten valinta
Esitys: Hallitus esittää perinteiden mukaisesti edellisen eli vuoden 2013 puheenjohtajan, Markus Mattssonin, kunniajäsenyyttä

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015.
Esitys: Hyväksytään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma 2015.

9. Talousarvio vuodelle 2015
Esitys: Hyväksytään hallituksen valmistelema talousarvio vuodelle 2015.

10. Hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallitusten jäsenten valinta vuodelle 2015.
Istuva hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä, jotka ovat: rahastonhoitaja, sihteeri, isäntä, tiedotusvastaava, vuokrausvastaava sekä tapahtumavastaava.
Esitys: Valitaan puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

11. Toiminnantarkastajien sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta vuodelle 2015.
Esitys: Valitaan toiminnantarkastajat sekä heidän varahenkilöt vuodelle 2015.

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen