Spinnin kevätkokous 2014

Spinnin kevätyleiskokouksen 2014 esityslista

Aika: Tiistai 15.4.2014 klo 18:00

Paikka: TTY Sähkötalo, sali S2

 

§1 Kokouksen avaus

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§3 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) ääntenlaskijaa sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa esitysten perusteella.

§4 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista

§5 Ilmoitusasiat

§6 Toimintakertomus vuodelta 2013

Vuoden 2013 puheenjohtaja Markus Mattsson esittelee toimintakertomuksen vuodelta 2013.

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus.

§7 Tilinpäätös vuodelta 2013 ja toiminnantarkastajien lausunto

Vuoden 2013 rahastonhoitaja Ville Heikkinen esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2013. Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto.

§8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2013 hallitukselle.

§9 META

§10 Kokouksen päättäminen

 

Terveisin,
Janne Tuomisto
Spinnin puheenjohtaja 2014​