Kokouskutsu: Spinnin yleiskokous

Spinnin yleiskokous siirretään myöhemmäksi ajankohdaksi (arvio noin huhtikuun puoliväli)

Syy: toiminnantarkastajat eivät ole vielä kerenneet tutustua tarpeeksi tilinpäätökseen

Alla tulevan kokouksen esityslista

§1 Kokouken avaus
§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
§3 Kokouksen järjestäytyminen
§4 Esityslistan hyväksyminen
§5 Ilmoitusasiat
§6 Toimintakertomus vuodelta 2010
§7 Tilinpäätös vuodelta 2010 ja tilintarkastajien lausunto
§8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
§9 Muut esille tulevat asiat
§10 Kokouksen päättäminen

Tarjolla pientä purtavaa painavan asian kyytipojaksi!