Kutsu syyskokoukseen

Spinnin tulevat suuntalinjat ensi vuoden osalta päätetään kerhon syyskokouksessa 17.11. klo 18. Tule paikalle vaikuttamaan tulevan hallituksen kokoonpanoon ja sanomaan sanasi mikä mättää tai mitä SINÄ olet mieltä Spinnin nykytilasta ja tulevaisuudesta!

Spinnin syyskokouksen esityslista
Aika: Torstaina 17.11.2011 klo 18.00
Paikka: Sähkötalo, sali S2

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kerhon sääntöjen mukaan.

4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kerhon jäsenmaksun suuruuden päättäminen lukuvuodelle 2012 ? 2013
Esitys: Hallitus esittää kerhon jäsenmaksuksi 4 euroa vuodelle 2012 ? 2013.

7. Kerhon kunniajäsenten valinta
Esitys: Hallitus esittää perinteiden mukaisesti edellisen eli vuoden 2010 puheenjohtajan, Veikko Lindbergin, kunniajäsenyyttä

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012.
Esitys: Hyväksytään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma 2012.

8. Talousarvio vuodelle 2012
Esitys: Hyväksytään hallituksen valmistelema talousarvio vuodelle 2012.

11. Hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallitusten jäsenten valinta vuodelle 2012.
Istuva hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä, jotka ovat: rahastonhoitaja, sihteeri, isäntä, tiedotusvastaava, vuokrausvastaava sekä tapahtumavastaava.
Esitys: Valitaan puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

12. Toiminnantarkastajien sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta vuodelle 2012.
Esitys: Valitaan toiminnantarkastajat sekä heidän varahenkilöt vuodelle 2012.

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päättäminen

 

Timo Mähönen

Spinnin puheenjohtaja 2011

 

P.s.! Tarjolla pikku syötävää ja juotavaa, sekä fukseille pisteitä!